logo

Objednávka

Objednávka ubytování se provádí prostřednictvím formuláře uvedeného níže. Objednávka je závazná zaplacením zálohy ve výši 50 % z ceny ubytování na bankovní účet č. 2401648157/2010 u Fio banka, a.s. s uvedením variabilního symbolu čísla objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem, příp. v jiné dohodnuté době, jinak se objednávka ruší. Zbývající část ceny ubytování a kauce se hradí před zahájením ubytování při předání chaty v hotovosti, případně převodem na účet.

V případě zrušení ubytování ze strany objednatele v průběhu 30 dní před začátkem ubytování je objednatel povinen ubytovateli zaplatit storno poplatek ve výši:
a) 50 % z ceny ubytování při zrušení ubytování 30 až 8 dní před začátkem ubytování,
b) 100 % z ceny ubytování při zrušení ubytování 7 a méně dnů před začátkem ubytování.

V případě zrušení objednávky z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu ubytování.

Objednávkový formulář