logo

Ochrana spotřebitele

V souladu s ustanovením § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vám tímto před uzavřením smlouvy o užívání rekreační chaty poskytujeme tyto informace:

I. Totožnost a kontaktní údaje provozovatele

OBOZ 59 s.r.o. se sídlem Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2, IČ: 04727363,
tel. 725 09 59 59, e-mail: info@oboz59.cz.

II. Označení a popis služeb

Provozovatel poskytuje rekreační chaty k užívání (pronájem nebo ubytování) včetně služeb s tím spojených a dále služby související s rekreací v rozsahu a dle podmínek uvedených na www.oboz59.cz.

III. Cena služeb a způsob platby

Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním ceníku a jsou v nich zahrnuty veškeré daně a poplatky. Platba cen služeb probíhá v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet provozovatele.

IV. Jistota

Částka určená dle ceníku slouží jako jistota a záruka splnění povinností vyplývajících z užívání chaty.

V. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o užívání chaty, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.